Tạo header và footer nhanh trong word và đánh số trang

August 4, 2020Tạo Header, Footer đơn giản.
Bước 1: Sau khi soạn thảo xong nội dung văn bản kích chọn Insert – header & Footer – Header – lựa chọn định dạng header có sẵn để chèn tiêu đề đầu trang cho văn bản:
Định dạng header để chèn tiêu đề đầu trang cho văn bản
Bước 2: Nhập nội dung cho tiêu đề đầu trang theo ý muốn:
Nhập nội dung cho tiêu đề đầu trang
Bước 3: Tương tự tạo tiêu đề đầu trang, cách tạo Footer (tiêu đề cuối trang) thực hiện thao tác tương tự Insert – header & Footer – Footer – lựa chọn kiểu Footer có sẵn:
Cách tạo Footer tiêu đề cuối trang
Bước 4: Nhập nội dung Footer theo ý muốn:
Nhập nội dung Footer
Kết quả tạo được Header, Footer theo yêu cầu
Tuy nhiên với cách đơn giản này thì tất cả các Header, Footer trên các trang là giống nhau. Để tạo mỗi trang có một tiêu đề riêng mời bạn tham khảo phần 2.

#header; #footer; #tạoheadervàfooter

Nguồn: https://ganeshotsavam.org

Xem thêm bài viết khác: https://ganeshotsavam.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *