#LVTN: Phân tích tình hình tài chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Long |Luận Văn Tốt Nghiệp

July 22, 2020SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Vai trò của ngành bưu điện đối với phát triển kinh tế
Tình trạng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
Quản lý về tài chính để đảm bảo sự tồn tại và phát triển
Phân tích tình hình tài chính là công cụ hữu hiệu để thực hiện quản lý tài chính

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
Đánh giá cơ cấu đầu tư và cơ cấu tài trợ
Đánh giá tình hình tài chính thông qua các chỉ số về tài chính
Phân tích mối quan hệ giữa ROE với ROA và đòn bẩy tài chính

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Phương pháp so sánh
Phương pháp phân tích tỷ số
…..
Xem chi tiết nội dung Slide. Cần thêm thông tin Pls comment email để được gửi miễn phí.

Trân trọng!

HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CÁC THÔNG TIN MỚI NHẤT TỪ KÊNH:

Nguồn: https://ganeshotsavam.org

Xem thêm bài viết khác: https://ganeshotsavam.org/tai-chinh/

All Comments

  • Rất hữu ích, ủng hộ kênh phát triển

    dang phamhoangduy July 22, 2020 10:02 pm Reply
  • Các bạn cần thêm thông tin để nghiên cứu vui lòng comment email để được gửi miễn phí.

    Tốt Nghiệp Luận Văn July 22, 2020 10:02 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *