HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG

July 28, 2020Vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Theo đó, Thông tư hướng dẫn danh mục, biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đồng thời, Thông tư còn bổ sung một số nội dung quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán,…đơn cử như: Bổ sung các thủ tục pháp lý khi mở sổ kế toán đối với trường hợp sổ tờ rời; Quy định trình tự khóa sổ kế toán thành hai bước cụ thể: Kiểm tra, đối chiếu trước khi khoá sổ kế toán và Khoá sổ. Bên cạnh đó, bổ sung nhiều nội dung về hệ thống tài khoản kế toán ngân sách và tài chính xã.

Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất đến với Chủ tịch Xã phường và cán bộ làm công tác kế toán. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phần II. LUẬT KẾ TOÁN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Phần III. HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG

Phần IV. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ MUA SẮM, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phần V. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Phần VI. CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp tất cả Chủ tịch Xã phường và cán bộ làm công tác kế toán cập nhật được những thông tin cần thiết.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 392 trang, Giá:365.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2020.
GIÁ BÁN:300.000 Đ/ CUỐN

Nguồn: https://ganeshotsavam.org

Xem thêm bài viết khác: https://ganeshotsavam.org/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *