Giải mã dữ liệu mã hóa virus đổi file .tocue .cetori .stare

August 5, 2020-Video quá trình giải mã dữ liệu bị mã hóa virus mã hóa dữ liệu đổi tên file .tocue .cetori.stare .carote
-Link tải:
– link tải 2: cập nhật ngày 22/12/2019
-Link tải phần mềm khôi phục dữ liệu EaseUS Data Recovery Wizard 7.5:
-21/9/19 Link .kvag and domn:
-STOPDecrypter sẽ có thể giải mã các tệp cho ID cá nhân (OFFLINE KEY) sau đây liên quan đến các tiện ích mở rộng biến thể như đã lưu ý khi công cụ được cập nhật:
6se9RaIxXF9m70zWmx7nL3bVRp691w4SNY8UCir0 – biến thể .djvu *, .promos
D02NfEP94dKUO3faH1jwqqo5f9uqRw2Etn2lP3VBb – .rumba
cZs3TaUYZzXCH1vdE44HNr1gnD2LtTIiSFFYv5t1 – .promoz, .promock, .promorad
TLuCxxAdd5BLXYWIvnjsWaCNR5lWoznhlRTSott1 – .promok
0h7mFQcjRC3pDssRcrWZ7K7bdAgvgDosJ24DmXt1 – .promorad2
lênOacGl1yOz9XbrhjX9UR2M0j8i03YwVB0pXr1t1 – .kroput, .kroput1
neFMH56G5TY6gLqHS6TpWwfIPJF1mKg4FvpeNPt1 – .charck
C1WKOJdn7siJOSKrKnoKRy5tH9aSxwMzpaUzgst1 – .rezuc
ljT0FEceXZLV8Gyhp3cCAcKbq8v85tmqMgqrVCt2 – .stone
faLqfTl9yJBMMKsPhAv8WKbIdsFgqRtco70kHSt1 – .lanset
7wlgj03aBeU43xA1mJMBMvyvGs6wERcrV31xRrt1 – .davda
61K3jGfHzi5nWYLCgt3ZT7zGffHm0DNV9TGbdit1 – .poret
bDDtqPBV1xkOfMNIpmkdcyeVXG71BNezzpQwsKt1 – .pidon
xUHIDCdB9IpEd1BBxXWhkitDLMP8oSzQeEYlr0t1 – .heroset
dLoJuwk26P2wogGWZREN7JEyvljcvICqcYfwIft1 – .muslat
xUHIDCdB9IpEd1BBxXWhkitDLMP8oSzQeEYlr0t1 – .boston
PpzYa3nBba2MZq4MUGgxoZcZ7cbXBKtzNcipyRt1 – .gerosan
3O3Zn4LeBG8kkWwS2nX61CWiHLZ46k1s632Cg9t1 – .vesad
JtkQUrpVXQB69IB5uUcXQ248Wj0DM9fjtaSThgt1 – .horon
fl1QN31tuQBZKd6Q43Bemee0EycF0HBYEjwpQTt1 – .neras
llb5PDChmUj6x2qLPtnlsS01VQMr9BBnhSGvh7t1 – .truke
PrHLxGQfozsYqIt6y8iByGll1cv9doSVfPSfS2t1 – .dalle
ppAG2IEqjVWKxLoaeeEd2ondL6Wu9aHAHA2NBrt1 – .lotep
rZ9BMQqcE4sEMWkbGhgD1ChaoDbgM3kORd7kowt1 – .nusar
iagsMxds3LxpDLrrIrIVlqmVQ2P4y09QCIrzCYt1 – .litar
3OfV7t3oSHGMTLJX2O7gTxqnrYXWDDEq84VwC3t1 – .besub
MRrOmiaGsrOBV5weKx9PFMAoug3J1vvarRjmmut1 – .cezor
l3uWOVCfd45q50p4PU204j5qPpRzALYbMPJ9Tft1 – .lokas
b0kzBppljIqs9PmJj4Y6ifw5JaTn9PNkPk9vtmt1 – .godes
jkO9OpMIRJ4FHeGDM7eK5FwJTcY40YKkizu7Zgt1 – .budak
5wsxlijK7NqgKc3n9oC4xlykfU4y5YJtIQlGWJt1 – .berosuce
jkO9OpMIRJ4FHeGDM7eK5FwJTcY40YKkizu7Zgt1 – .herad
5wsxlijK7NqgKc3n9oC4xlykfU4y5YJtIQlGWJt1 – .gehad
68O9eTFDNbn8z2O956vweaL1v2GY5gvWBYMKcmt1 – .gusau, .ADEk
JAQsbdGcS17nh0dWQNvV5DXXOFilooses4lpKitt1 – .tocue
ZivCxija0GBwtwtwD0q4JRy80spT6lUyybPYhot1 – .lapoi
Q2fNGjIEoR7J8UnURFiIH13JGa23UqaNUDz4ret1 – .todar
tC9q9U9z1CHXj6ywfSklY5Ati8qfrhwcOEQpvQt1 – .dodoc
qzVmsmPsBbMag5eclxPzsGPYPtD0idScDzpGvxt1 – .bopador, .novasof
9sbdJHqXJM4N6uliOFljF4lS1kQ5MipUBQqeGet1 – .ndarod
ReORV6ShrtWNuJ0ceWs0HqhvCbzW3XJQmmwGQpt1 – .access
rDy9PQ5XqCEzGPAYiMtrOElRFd84gmoSzf1zJ8t1 – .format
4SsNNoDBzRHoERsNCDJXFi0OetZhqz2yruT2Ltt1 – .nelasod
TMO0nHR6LIOplVaj1m0fAhi7jQPCKQZq7MvRyPt1 – .mogranos
4nFS2MhU3pYPtDdwqd6UIb0hZ2RnKYsvKn5ulTt1 – .lotej
OX1w8v9Jmd3MFmBNmyayqkKHZVCmsLJUsWqShmt1 – .prandel
ivLdLLWxlGwaYapVamTFrmgK1ZxvQk2JUWsWzit1 – .zatrov
SGZBpcieKig3iLvgEDD4ATxonPIBduMgKzsfiQt1 – .masok
gcHHxnoOwYHRVl7TXkAxlhASj14vAVxvmOWun2t1 – .cosakos, .nvetud
4nFS2MhU3pYPtDdwqd6UIb0hZ2RnKYsvKn5ulTt1 – .kovasoh
q9KuzOzkH3m0RZiU9yD24sgV2jlQpgldjv0uODt1 – .brusaf
JIuJ2wGghVvWM1cAKi9uwEqTSvu42tb7ooa7Rit1 – .londec
ngQjbO3d7JuwM40bYYzdx9KhkhTRVvuLevPlbrt1 – .krusop
ILhWAvjUyWzsKyxDL0dKq3Su6QUUpndwXWfa2Nt1 – .mtAF
XIcCeHxN38dLD0Yg0cN7CdKtidQv0JQEm8hKIlt1 – .nasoh
gyTwIW8EFRyrHBHcn0bFVHerzI3NtAa14YK0kst1 – .nacro
98sPqhSP6fu4VGWnM1G9A075ZFxi5MMVRr2Limt1 – .pedro
AejWZezSEZGqqdJANfzMilEs9Ns6YgqnOqJDOgt1 – .vesrato
irtRoAwZBsG2xlRr6IAT6XJOVqA6I5bPZ0onRvt1 – .masodas
9HGTCt5KWHhAMQlcARxO5A6jkqiYUs64aMYNg3t1 – .nuksus
Nk780H58ZxM4dZ5H8DRqyzWzhAZZ1G1J4gYxrtt1 – .cetori
6qLyfMFPsdHt0N7fRSGoXRvhOjNiMS If6ovWntt1 – .stare
hvKVwn4fNn8A1rpjC19CUFmS1ySGycmqdrz89zt1 – .carote
-Nếu STOPDecrypter chỉ ra rằng nó “bỏ qua” bất kỳ tệp nào (không giải mã được), thì chúng được mã hóa bằng một KHÓA TRỰC TUYẾN, chứ không phải bởi bất kỳ KHÓA OFFLINE nào được liệt kê trong bộ giải mã HOẶC phiên bản mới hơn của ransomware . Một lần nữa, chúng tôi không thể giúp bạn giải mã các tệp được mã hóa bằng ONLINE KEY vì không có cách nào để sao chép hoặc truy xuất KEY này từ máy chủ chỉ huy của tên tội phạm.
-Nếu ID cá nhân của bạn khác với ID được lưu ý ở trên, chúng tôi sẽ không thể giúp bạn vào lúc này. Tất cả những gì bạn có thể làm và nên làm là lưu trữ (lưu) và chờ đợi một giải pháp có thể trong tương lai.
#Giaimadulieu #tocue #cetori #carote

Nguồn: https://ganeshotsavam.org

Xem thêm bài viết khác: https://ganeshotsavam.org/tong-hop/

All Comments

 • Bạn ơi giúp file.jope

  Thinh :V August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • mik bi đươi .lokd

  Hoàng TVN August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • some help me with .msop my encrypted files

  Your personal ID:

  0188yTllsd0QbwiJJCwN8jZjglwWnuzyHf7TGQ6Hy1WiGaKS0E

  ALEXÁNDER GÓMEZ AGUDELO August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • A cứu em vs e bị brusaf

  ORI MUSIC August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Có đuôi .nbes ko bạn

  Kho tài liệu công chức viên chức August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • làm thế nào để liên lạc vs AD , Ad có Zalo hay Fb gì ko ạ

  Tuấn Anh Nguyễn August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • có .gesd không bạn

  LongDrae Music Producer August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Có đuôi .bazo không ạ? 🙁

  Thương Ngọc August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • co duoi .reco khong ban?

  Hoàng Nhân Nguyễn August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Personal ID
  151hTdLhhGirtRoAwZBsG2xlRr6IAT6XJOVqA6I5bPZ0onRvt1

  noor arsh August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • how to find coding file ?

  noor arsh August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • mình vừa bị mã hóa đuôi .kvag đuôi này có cách khắc phục dc chưa ạ. mong phản hồi sớm nhất

  WALL MUSIC August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Sao không giải mã được file xx.cetori nhỉ add

  Chauanh Tran August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Mình bị đuôi .domn
  0164fshYSf73ygdcfBwJVyrfU1g7YhO0tjnjTjHt30tYdYejGA9CSuW

  HT MUSIC VN August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • I have a problem brusaf and does not work with me please help

  Top Music August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Minh bị con này thì có thể giãi mã dc ko vậy b ?

  ID: 9PecDee93GxOqlZPYnYPBPXzTICc0brmkByrqxby (.rezuc )

  Huy Nguyễn August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Thanks kids ntb. Mình đang cần và thành công

  Fast News August 5, 2020 1:19 pm Reply
 • Có .stare không bạn

  Ngoc Linh Tran August 5, 2020 1:19 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *